Skip

สวนแรงโน้มถ่วง Chichibu Geo

กิจกรรม
title background image
ค้นหาเส้นทางรถบัส

จิจิบุจีโอกราวิตี้พาร์ก (Chichibu Geo Gravity Park) เป็นสถานที่ทำกิจกรรมซึ่งใช้ประโยชน์จากหุบเขาของแม่น้ำอารากาวะ คุณจะได้สัมผัสกับความตื่นเต้นหวาดเสียวที่วิเศษสุดท่ามกลางธรรมชาติ เช่น ซิปไลน์ สะพานแขวนที่สูงถึง 50 เมตร และชิงช้า (Canyon Swing) ที่จะแกว่งขณะตกลงข้างล่าง สถานที่ทั้งหมดนี้จะให้ทำกิจกรรมโดยสวมสายรัด ต้องจองก่อน ฉะนั้นต้องมาลองกันให้ได้ เดิน 10 นาทีจาก “สถานีมิตสึมิเนกุจิ” ของการรถไฟจิจิบุ

ปิด
ปิด
コンテンツ本文の先頭へ戻る ページの先頭へ戻る