Skip

SL PALEO EXPRESS

กิจกรรม
title background image
ค้นหาเส้นทางรถบัส

SL PALEO EXPRESS (SL พาเลโอเอ็กซ์เพรส) ถูกสร้างขึ้นในฐานะรถไฟของจิจิบุเมื่อปี 1988 โดยวิ่งระหว่างสถานีคุมากายะและสถานีมิตสึมิเนะกุจิ

ตั๋วโดยสารและกำหนดการเดินรถสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของรถไฟจิจิบุ

http://www.chichibu-railway.co.jp/slpaleo/

ปิด
ปิด
コンテンツ本文の先頭へ戻る ページの先頭へ戻る