Skip

เช่าจักรยาน

กิจกรรม
title background image
ค้นหาเส้นทางรถบัส

มาเช่าจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวรอบจิจิบุ จิจิบุไซเคิลสเตชัน (หน้าสถานีเซบุจิจิบุ ในอาคารข้อมูลการท่องเที่ยวจิจิบุ)

เวลาเปิดบริการของไซเคิลสเตชัน
9.00 - 17.00 น.
งดให้บริการเช่าหลัง 16.00 น.
วันหยุดของไซเคิลสเตชัน
ช่วงวันหยุดปีใหม่
ค่าเช่า
เริ่มต้นที่ 100 เยน ใน 1 ชม./ 1 คัน *ราคาแตกต่างกันตามประเภทของจักรยาน
ปิด
ปิด
コンテンツ本文の先頭へ戻る ページの先頭へ戻る