Skip

แอปเปิล

การเก็บผลไม้
title background image
ค้นหาเส้นทางรถบัส

สวนแอปเปิลนั้นมีอยู่ทั่วไปในจิจิบุและมีทั้งหมด 10 แห่ง โดยสายพันธุ์หลักๆ ได้แก่ “อากากิ” “สึการุ” “ฟูจิ” “โยโก” ซึ่งสวนบางแห่งนั้นปลูกด้วยวิธีจำกัดความสูงของต้นหรือที่เรียกว่า “การปลูกแบบทำให้แคระ” สำหรับสายพันธุ์ “กุมมะเมเก็ตสึ” ซึ่งเข้ากับภูมิอากาศของจิจิบุได้ดีนั้นก็กำลังค่อยๆ เพิ่มมากขึ้น

ช่วงเวลา
ก.ย. - พ.ย.
พื้นที่
เมืองจิจิบุ, อาราคาวะ, โยโกเสะ, มินาโนะ, นากาโทโระ, ฮิกาชิจิจิบุมูระ
ปิด
ปิด
コンテンツ本文の先頭へ戻る ページの先頭へ戻る