Skip

ศาลเจ้า Chichibu Imamiya-jinja

วัตนธรรมและประวัติศาสตร์
title background image
ค้นหาเส้นทางรถบัส

ลักษณะเด่นของศาลเจ้าจิจิบุอิมามิยะในเบื้องต้นคือรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขี่มังกรที่บูชาอยู่ในต้นไม้ และสระน้ำริวจินอิเคะ (สระน้ำเทพมังกร) ที่ผุดมาจากทางน้ำใต้ดินจากภูเขาบุโกที่เป็นสัญลักษณ์ของจิจิบุ และมีริวจินโบกุ (ต้นไม้เทพมังกร) ซึ่งกล่าวกันว่ามีอายุถึงกว่า 1,000 ปี โดยคุณจะรู้สึกตะลึงไปกับความน่าตื่นตาตื่นใจนี้อย่างแน่นอน ศาลเจ้าแห่งนี้ซึ่งบูชาเทพมังกรยังเป็นที่รู้จักในฐานะพาวเวอร์สปอตด้วย เดินประมาณ 10 นาทีจากสถานีเซบุจิจิบุของการรถไฟเซบุ และเดินประมาณ 5 นาทีจากสถานีโอฮานะบาตาเกะของการรถไฟจิจิบุ

ปิด
ปิด
コンテンツ本文の先頭へ戻る ページの先頭へ戻る