Skip

เมืองประวัติศาสตร์ที่มีมาแต่โบราณ

วัตนธรรมและประวัติศาสตร์
title background image
ค้นหาเส้นทางรถบัส

รุ่งเรืองด้วยการทอผ้าไหม อีกทั้งมีตัวเมืองตามแบบในยุคนั้นที่ยังหลงเหลืออยู่

อำเภอจิจิบุในอดีตเคยมีชื่อว่าโอมิยะโกหรือโอมิยะมาจิ ที่นี่เจริญขึ้นในฐานะเมืองในหุบเขาที่มีทั้งวัด ย่านการค้า และที่พักแรม ในสมัยที่ปกครองโดยตระกูลโอชิได้มีการสร้างค่ายพักแรมของทหารไว้ที่นี่

สำหรับโอมิยะโกนั้นเป็นเมืองในหุบเขาที่เจริญขึ้นโดยมีทั้งวัด ย่านการค้า และที่พักแรม นอกจากนี้ยังมีความรุ่งเรืองในฐานะเมืองแห่งการค้าไหม โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงกลางยุคเมจิไปจนถึงต้นยุคโชวะนั้นผ้าไหมทอของจิจิบุที่เรียกว่า “จิจิบุเมเซ็น” ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศ ในส่วนของอาคารที่สร้างขึ้นในยุคนั้นก็ยังคงเหลือโครงสร้างเดิมอยู่แต่ได้เปลี่ยนไปเป็นร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขายของ และพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น

ร้านสาขาของจิจิบุเมเซ็น (ถนนคุโรมอนโดริ)

ร้านสาขาของจิจิบุเมเซ็นมีอยู่สามร้านบนถนนคุโรมอนโดริ ทั้งหมดเป็นอาคารไม้สองชั้นที่สร้างแบบเปิดโล่ง
ปัจจุบันใช้เป็นร้านกาแฟและร้านโซบะ
ทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น

อาคารจิจิบุเมเซ็น

จิจิบุเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมมาแต่โบราณ ที่นี่นอกจากจะจัดแสดงและจำหน่ายผ้าทอย้อมจิจิบุเมเซ็น อีกทั้งบอกเล่าเรื่องประวัติศาสตร์แล้ว ยังมีกิจกรรมทอย้อมให้ได้ลองสัมผัสกันอีกด้วย

เวลาเปิด
9.00 - 16.00 น.
วันหยุด
ไม่มีวันหยุด (แต่ปิดทำการในช่วงปีใหม่)
ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ 200 เยน
นักเรียนมัธยมต้น 100 เยน
นักเรียนประถม 100 เยน
ที่อยู่
28-1 คุมากิมาจิ อ.จิจิบุ จ.ไซตามะ 368-0032
โทร
0494-21-2112

อาคารจิจิบุฟุรุซาโตะ

ร้านค้าและอาคารหลักในย่านการค้าส่งผ้าไหมเมเซ็นซึ่งรุ่งเรืองอยู่ในสมัยไทโช ปัจจุบันได้มีการใช้อาคารดินในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในท้องถิ่น และยังมีร้านโซบะทำมือที่ขายอาหารพื้นเมือง นอกจากนี้ในตอนกลางคืนยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเหล้าสาเกให้ดื่มอีกด้วย

เวลาเปิด
10.00 - 21.00 น.
*เวลาเปิดแตกต่างกันไปในแต่ละร้าน
ที่อยู่
3-1 โมโตมาจิ อ.จิจิบุ
โทร
0494-23-7300

ปิด
ปิด
コンテンツ本文の先頭へ戻る ページの先頭へ戻る