Skip

เสาน้ำแข็ง

การท่องเที่ยว
title background image
ค้นหาเส้นทางรถบัส

น้ำแข็งย้อยมิโสะสึจิซึราระ (น้ำตกโอทาคิ อ.จิจิบุ)

สถานที่อันงดงามในฤดูหนาวของโอคุจิจิบุ งานศิลปะที่เกิดจากน้ำซึ่งไหลลงมากระทบหินกลายเป็นน้ำแข็ง ในช่วงฤดูที่สามารถเยี่ยมชมได้จะมีการประดับไฟที่น้ำแข็งด้วย

ช่วงที่เหมาะมาเยี่ยมชม
ตั้งแต่ประมาณกลางเดือน ม.ค. - กลางเดือน ก.พ.
ปิด
ปิด
コンテンツ本文の先頭へ戻る ページの先頭へ戻る