Skip

พิพิธภัณฑ์บุโกซัง

พิพิธภัณฑ์
title background image
ค้นหาเส้นทางรถบัส

ภูเขาบุโกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจิจิบุนั้นคือยอดเขาอันโด่งดังที่ตั้งตระหง่านอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมือง ภูเขาลูกนี้เป็นภูเขาที่ผู้คนในย่านจิจิบุมีความผูกพันคุ้นเคยเป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นภูเขาแห่งความเชื่อ ตลอดจนเป็นภูเขาที่ทรงคุณค่าในด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างเช่นในด้านทางธรณีวิทยา สัตว์ และพืชอีกด้วย
สิ่งจัดแสดงที่สำคัญ ได้แก่ ป้ายแนะนำความเป็นมาของพื้นที่ในเขตภูเขาจิจิบุ โมเดลสามมิติแสดงลักษณะภูมิประเทศที่มีภูเขาบุโคเป็นศูนย์กลาง หุ่นสต๊าฟของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณภูเขาบุโค พืชที่มีเฉพาะในเขตภูเขาหินปูน รวมทั้งภาพของจิจิบุอิวาซากุระและมิยามะสุกาชิยูริ เป็นต้น

ที่ตั้ง
6176 โอมิยะ อ.จิจิบุ จ.ไซตามะ 368-0023
เวลาเปิด
9.00 - 16.00 น.
วันหยุด
ทุกวันอังคาร (เปิดทำการในกรณีที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปลายปี 29 - 31 ธ.ค.
ต้นปี 1 - 3 ม.ค.
โทร
0494-24-7555
ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ 200 เยน/ เด็ก 100 เยน (นักเรียนประถมและมัธยมต้น)
ปิด
ปิด
コンテンツ本文の先頭へ戻る ページの先頭へ戻る