Skip

ศาลเจ้ามิตสึมิเนะ

วัตนธรรมและประวัติศาสตร์
title background image
ค้นหาเส้นทางรถบัส

ศาลเจ้ามิตสึมิเนะ

ตั้งอยู่ที่ความสูง 1,100 เมตร จากระดับน้ำทะเลบนภูเขามิตสึมิเนะ เป็นศาลเจ้าที่เป็นศูนย์รวมแห่งความเชื่อในฐานะที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิบูชาภูเขาที่มีมาแต่โบราณ โดยเชื่อกันว่าเป็นศาลเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง ไม่มีผู้ใดที่จะไม่รู้สึกทึ่งไปกับอุโบสถหลักขนาดใหญ่ หอสักการะ และศาลเจ้าชั้นใน ฯลฯ

ในส่วนของโคมาอินุนั้นก็ไม่ใช่เพียงสุนัขจิ้งจอกแต่ได้รับการเคารพบูชาให้เป็น “เทพเจ้าสุนัข” นั่นเอง จนถึงในวันนี้ก็ยังสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่แรงกล้าของคนในสมัยนั้นที่ดำรงชีวิตด้วยสิ่งต่างๆ ที่หาได้จากบนภูเขา

ที่อยู่
298-1 มิตสึมิเนะ อ.จิจิบุ
โทร
0494-55-0241
ทางเข้า
ขึ้นรถบัสด่วนเพื่อการท่องเที่ยวเซบุประมาณ 75 นาที จากสถานี “เซบุจิจิบุ” ของรถไฟสายเซบุจิจิบุ หรือลงรถที่สถานี “เซบุจิจิบุ” ของรถไฟสายเซบุจิจิบุ เปลี่ยนรถที่สถานีโอฮานาบาตาเกะขึ้นรถไฟสายจิจิบุไปลงสถานี “มิตสึมิเนะกุจิ” 50 นาที

ปิด
ปิด
コンテンツ本文の先頭へ戻る ページの先頭へ戻る