Skip

秩父 名刹巡禮

文化歴史
title background image
查詢巴士路線

關於秩父名刹

分佈于秩父盆地的34所寺院

秩父名刹,和西國三十三所、阪東三十三所一起被列為日本百所觀音。該觀音靈地分佈在埼玉縣秩父市、秩父郡橫瀨町、皆野町、小鹿野町的1市3町,從一號名刹四萬部寺到三十四號水潛寺,巡迴一圈約100公里。

秩父名刹聯合會網站

名刹一號 四萬部寺

名刹四號 金昌寺

名刹十三號 慈眼寺

名刹十五號 少林寺

名刹十七號 定林寺

名刹二十三號 音樂寺

名刹二十八號 橋立堂

コンテンツ本文の先頭へ戻る ページの先頭へ戻る